ตัวอย่างรายงานการซ่อมรถ FORKLIFT HYSTER H2.50 DX

งานบำรุงรักษาและงานซ่อมระบบบังคับเลี้ยว-คานหลัง, เปลี่ยนรังผึ้งหม้อน้ำ, เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่อง